logo

Tevékenységeink

2011

A Duna-régió közösségeinek kulturális öröksége című nemzetközi konferencia
2011. május 5-6-án a Határokon Túli Magyarságért Alapítvánnyal és a PTE FEEK Kultúratudományi Intézettel együttműködve kétnapos konferenciát bonyolítottunk le. Az előadók a kulturális örökségvédelem és a kulturális turizmus elméleti és gyakorlati kérdéseit tárgyalták, érintve a sikeres gyakorlatokat, innovatív kezdeményezéseket határainkon innen és túl. A konferencia kísérőprogramjaként a résztvevők a Míves Mag Műhely kiállítását és kézműves bemutatóját tekinthették meg.


Gilles Weismann francia festőművész kiállítása
Gilles Weismann festőművész 1955-ben született Párizsban, a Párizsi Művészeti Főiskolán szerzett diplomát. Elsősorban tájképfestőként dolgozik, figuratív ábrázolásmód jellemzi, de mintha minden képi elem a napfény energiáját sugározná, s a táj csupán ürügyként szolgálna. 1982 óta számos csoportos és egyéni kiállításon vett részt. 1997-ben kötött házasságot a dunaszekcsői Schmidt Judittal, azóta egyre több időt a baranyai településen. A kiállítás a művész Pécsett és Dunaszekcsőn készült tájképeiből készült válogatást mutatott be, 2011. április 15-e és május 13-a között volt látogatható a Pannon Magyar Házban.2010

Dél-dunántúli kulturális partnerség-építő képzés
A kultúrával, közösségfejlesztéssel foglalkozó civil szervezetek, alapítványok együttműködését célzó dél-dunántúli partnerség-építő tréningsorozat pályázatírás, projektmenedzsment, érdekérvényesítés és civil szervezetek marketing kommunikációja témában valósult meg. A képzés további célja volt egymás munkájának megismerése, szakmai tapasztalatcsere, közös projektek generálása. A hét alkalomra osztott, elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtó képzésen a résztvevők elsajátították a pályázatírás és projekt-menedzsment technikáit, megismerték a modern információ-szerzés lehetőségeit, a partnerség építés gyakorlatát, a konfliktuskezelés és kommunikációs problémák kezelésének módszereit, a marketing kommunikáció és a kulturális stratégia tervezés alapelveit. A képzés hozzájárult a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának erősítéséhez, kapacitásfejlesztéséhez, a civil szféra kulturális szakembereinek kompetenciafejlesztéséhez.

A maszk mögött. A mohácsi busójárás és a busók világa című kötet megjelenése
Minorics Tünde etnográfus, a PTE FEEK Kultúratudományi Intézetének oktatója nyolc éves kutatómunkájának eredményeként készítette el a mohácsi busójárásról szóló monográfiáját, amely 2010-ben jelent meg Alapítványunk gondozásában. A könyv bemutatja a busójárás történelmi gyökereit, a mohácsi sokácok népi kultúráját, majd az antropológia módszereivel elemzi a busójárás tér- és időbeli dimenzióit, hagyományos eszközeit, és a busótársadalom felépítését. A kötet számos archív felvételt és színes fényképet tartalmaz. A könyv hozzájárul a helyi hagyomány megőrzéséhez és széles körű megismertetéséhez, tudósok, laikus érdeklődők és turisták számára egyaránt kiváló útikalauzként szolgál a busójárás egyszerre szakrális és végtelenül profán világában.

Térség és kultúra. Baranyai közművelődési modellek 1976-2007. című kötet megjelenése
A könyv az 1970-es évekre jellemző baranyai térségfejlesztés közművelődési dimenzióját, az 1980-as és 1990-es évek törekvéseit, kezdeményezéseit és a mai gyakorlattal való összefüggéseit tárja fel, ütköztetve az elméletet a gyakorlattal, figyelmeztetve az anomáliákra, a változtatási igényekre, amelyek mentén haladva megvalósítható a kulturális rendszer további fejlesztése.

KépEKF 2010 – csernátoni fotókiállítás Pécsett, a Széchenyi téren
A Határokon Túli Magyarságért Alapítvány alsócsernátoni terepmunkáján született fényképeket szabadtéri kiállításon mutattuk be a pécsi Széchenyi téren, a Magyarok Kulturális Világfesztiválja keretében. A képeket, amelyek hitelesen dokumentálják az erdélyi magyar falu életét, hagyományokhoz való kötődését, két hét alatt több ezren tekintették meg.2009

Magyaregregy vonzásában című helytörténeti olvasókönyv bemutatója


2008

Hajda Zsigmond kiállítása

Hosszú István fotóművész kiállítása


2007-től évente

Határon Túli Magyarok Fesztiválja
A fesztivál két évtizedes múlttal rendelkezik, azóta a határokon túli magyarság egyik legnagyobb és legszínvonalasabb kulturális seregszemléjévé nőtte ki magát. Pécsett és Baranya megye számos településén szervezünk hagyományőrző, szépirodalmi, képzőművészeti és színházi programokat, ismeretterjesztő és tudományos rendezvényeket. A fesztivál eredményeként megerősödött a kapcsolat anyaországi és határon túli magyar szervezetek, művészeti műhelyek között, a helyi közösségek inspirációt kaptak saját programjaik lebonyolításához. A fesztivál önkormányzatok, intézmények és civil szervezetek széleskörű, regionális együttműködésének eredményeként valósul meg. Alapítványunk a szervezésbe 2007-ben kapcsolódott be.


Copyright © 2011 Pannon Kultúra Alapítvány Minden jog fenntartva.